پایگاه خدمات اجتماعی قائم در باغ پردیس به مناسبت دهه کرامت و میلاد امام رضا (ع) در هفته بهزیستی توسط موسسه خیریه مهرماندگار با انجام برنامه های متنوع از جمله ، سخرانی خیّر ارجمند حاج آقا زرین پناه ، تهیه کیکی به مناسبت دهه کرامت و توزیع آن بین فرزندان ، برگزاری مسابقات مختلف از جمله : مارپله،طناب کشی،طناب بازی و.... صورت گرفت.