طی جلسه ای از نقاشی های برتر ماسبقه نقاشی با محوریت دهه مبارک فجر تقدیر و تشکر بعمل آمد و جوایزی به منتخبین اهدا شد.

جوایز به والدین این فرزندان که از کارکنان بهزیستی شهرستان هستند اهدا شد.