مراسم اختتامیه طرح همیار مادر و کودک با همکاری جمعیت همیاران سلامت روان در تاریخ 1399/12/12 با حضور سرپرست محترم مدیریت بهزیستی بیرجند، کارشناس مسئول و کارشناسان حوزه پیشگیری این مدیریت در محل موسسه برگزار گردید.